Birim Hakkında

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak ülkemiz ve dünya insanlığına hizmet edecek, bilimin ve insanlığın geleceğine yön verecek, güncel konulara duyarlı, ülkeye ve topluma yön gösteren bir üniversite olma hedefi ile yola çıkan üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerimizi yürütüp yürütemediğimiz konusunda bizlere ışık tutacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kabul ettiği ilkeler ve belirlemiş olduğu hedeflere kısa zamanda, doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşılabilmesi için her türlü mevzuata bağlı kalarak görevlerini fedakârca ve gayretle yerine getiren, profesyonel mantıkla birimimizin dinamik bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunan, kurumsal kültürün ve kimliğin oluşturulmasının temellerini atan, ülkemizde başarılamayanı başarıp birimimize gelen-giden tüm öğrenci ve diğer muhataplarımızın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan mutlu bir yüz  ifadesiyle ayrılmasını sağlamaktır.