Misyon ve Vizyon

MİSYON

Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, evrensel düzeyde bilime ve sanata katkı yapan, etik değerleri gözeten, sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmenin yanında; üniversitemizin misyon ve vizyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle, öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, akademik ve idari birimlerimiz ile koordineli çalışarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlayıp, ulusal düzeyde öncü ve örnek “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” statüsünü koruyan bir birim olmaktır.

VİZYON

Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanabilen profesyonelleşmiş ekibi ile verdiği hizmet ve sunduğu bilgi ile örnek gösterilen, hizmet kalitesini artıran; hizmetlerinin en iyi, en hızlı ve en etkin şekilde sunulmasına gayret gösteren, tüm paydaşlarla olan ilişkisinde adil ve etik kurallar çerçevesinde davranan, çözüm odaklı ve yeniliklere açık ulusal ve uluslararası düzeyde bir birim olmak.